Monitor Księgowego nr 7 / 2018 z 2018-07-05

dodaj do notatnika < [14 / 65] >

Aktualności

Obniżka wpłat na PFRON – zmiany

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw weszła w życie 6 czerwca. Część zmian wejdzie jednak w życie 1 października 2018 r. Od 1 października 2018 r. podmioty dokonujące sprzedaży towarów i usług, których zakup uprawnia do skorzystania z