Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [42 / 61] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy wynagrodzenie za utrzymanie mocy produkcyjnych wypłacane kontrahentowi stanowi koszt podatkowy

PROBLEM Spółka z o.o. w związku z prognozowanym wzrostem popytu na produkowane przez nią wyroby nawiązała współpracę z Kontrahentem dostarczającym jej komponentów niezbędnych do wytwarzania przez nią jej wyrobów. Kontrahent jest producentem tych komponentów. Poza dostawą komponentów Kontrahent zobowiązał się także do