Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [30 / 61] >

VAT

Czy opłaty za wydawanie duplikatów świadectw i legitymacji są opodatkowane VAT

PROBLEM Jako powiat posiadamy w swojej strukturze organizacyjnej placówki oświatowe (jednostki budżetowe) niebędące odrębnie zarejestrowanymi podatnikami VAT. Jednostki te realizują zadania własne powiatu w zakresie edukacji publicznej. Placówki oświatowe wydają duplikaty świadectw i legitymacji uczniowskich, za co pobierają