Monitor Księgowego nr 8 / 2018 z 2018-08-05

dodaj do notatnika < [40 / 61] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Rozliczanie płatności na rzecz nierezydentów - wyrok NSA

Wypłata pieniędzy z Polski jest okolicznością wystarczającą do uznania, że nierezydent osiągnął dochód na terytorium Polski. Tym samym należy od niego pobrać zryczałtowany podatek od źródła - wyrok NSA z 5 czerwca 2018 r., sygn.akt II FSK 355/17.