Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [44 / 67] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Neutralność podatkowa wymiany udziałów – wyrok NSA

Wymiana udziałów jest neutralna podatkowo, także w przypadku nabycia udziałów od więcej niż jednego wspólnika - wyrok NSA z 26 czerwca 2018 r., sygn.akt II FSK 1722/16.