Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [67 / 67] >

Ordynacja podatkowa

Gdy decyzja wymiarowa jest ostateczna, nie można jej kwestionować przez wniosek o stwierdzenie nadpłaty – wyrok NSA

Podatnik nie może kwestionować ostatecznej decyzji wymiarowej w drodze wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy decyzja wymiarowa dotarła do podatnika (została doręczona podatnikowi). Jeżeli zatem decyzja wymiarowa jest ostateczna, organ podatkowy ma pełne prawo odmówić wszczęcia postępowania z wniosku o stwierdzenie nadpłaty. Ostateczną decyzję wymiarową można wzruszyć wyłącznie w drodze nadzwyczajnych środków prawnych, takich jak stwierdzenie nieważności decyzji albo wznowienie postępowania. Takie stanowisko zajął NSA w wyroku z 9 maja 2018 r., sygn. akt II FSK 1250/16.