Monitor Księgowego nr 9 / 2018 z 2018-09-05

dodaj do notatnika < [65 / 67] >

Inne podatki i opłaty

Odliczanie nakładów na nieruchomość od podstawy opodatkowania nieodpłatnego zniesienia współwłasności – wyrok NSA

Podatnik, który poniósł nakłady na nieruchomość wspólną, może je odliczyć od podstawy opodatkowania późniejszego nieodpłatnego zniesienia współwłasności - wyrok NSA z 19 czerwca 2018 r., sygn.akt II FSK 1614/16.