Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [45 / 62] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy spłata hipoteki obciążającej nabytą nieruchomość stanowi koszt podatkowy

PROBLEM A spółka z o.o. udzieliła pożyczki innej spółce (spółce B). Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki dokonano przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości będącej dotychczas własnością spółki B. Ponieważ pożyczka nie została przez spółkę B spłacona, spółka A przejęła nieruchomość będącą przedmiotem