Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [53 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy wspólnik spółki z o.o. może opodatkować podatkiem liniowym usługi świadczone na jej rzecz

PROBLEM Jestem wspólnikiem w Spółce z o.o. Pełnię w niej również funkcję członka zarządu. Głównym przedmiotem działalności Spółki jest wykonywanie kompleksowych prac budowlanych polegających na wznoszeniu budynków, montażu instalacji, wykańczaniu wnętrz oraz innych specjalistycznych prac budowlanych. Spółka planuje