Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [49 / 62] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy można zastosować indywidualną stawkę amortyzacyjną do budynku niemieszkalnego

PROBLEM Podatnik nabył używany budynek niemieszkalny. Przed oddaniem go do użytkowania w działalności gospodarczej dokonał jego ulepszenia. Ulepszenie stanowiło 25% wartości początkowej budynku. Czy można amortyzować ten budynek indywidualną stawką amortyzacyjną w wysokości 10%? RADA Budynek niemieszkalny, o którym