Monitor Księgowego nr 10 / 2018 z 2018-10-05

dodaj do notatnika < [19 / 62] >

O tym musisz wiedzieć!

Bardziej wiarygodne wykazy podatników znajdujących się poza rejestrem oraz przywróconych do rejestru podatników VAT

Prowadzone przez Szefa KAS wykazy podatników, którym odmówiono rejestracji, wykreślono z rejestru oraz którym przywrócono rejestrację od 22 sierpnia 2018 r., są prowadzone według nowych - bardziej precyzyjnych zasad. Dzięki zmianom informacje zawarte w wykazach mają być pełniejsze, a podatnicy zyskają bardziej wiarygodne informacje o statusie swoich kontrahentów.