Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [41 / 56] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy limit w zaliczaniu do kosztów usług niematerialnych odnosi się do odpisów amortyzacyjnych – interpretacja MF

Jeżeli do wartości początkowej środka trwałego wchodzą wydatki na usługi niematerialne od podmiotów powiązanych objęte ograniczeniem w zaliczaniu do kosztów podatkowych, to ograniczenie to będzie miało zastosowanie do odpisów amortyzacyjnych dokonywanych od tego środka trwałego. Takie niekorzystne dla podatników stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.