Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [38 / 56] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Odstępne za rozwiązanie umowy jako koszt podatkowy - wyrok NSA

Zapłata odstępnego za przedterminowe rozwiązanie umowy może stanowić dla podatnika koszt uzyskania przychodów - wyrok NSA z 4 października 2018 r., sygn. akt II FSK 2840/16. Stan faktyczny Spółka A zawarła ze spółką B umowę, której przedmiotem była sprzedaż świadectw pochodzenia. Umowa, co do zasady, nie przewidywała