Monitor Księgowego nr 12 / 2018 z 2018-12-05

dodaj do notatnika < [55 / 56] >

Inne podatki i opłaty

Dział spadku nie wpływa na podatek od spadków i darowizn - wyrok NSA

Dział spadku nie ma znaczenia dla wymiaru podatku od spadków i darowizn. Spadkobierca, który nabył spadek, powinien ten podatek zapłacić także wtedy, gdy w wyniku podziału spadku nie otrzymał niczego - wyrok NSA z 10 października 2018 r., sygn. akt II FSK 804/18. Stan faktyczny Podatnik nabył spadek po matce wraz ze swym ojcem -