Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [10 / 31] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Mniej formalności przy wycince drzew i krzewów

Od 1 stycznia 2017 r. uległa zwiększeniu liczba przypadków, w których przedsiębiorcy mogą usuwać drzewa i krzewy bez zezwolenia. Z kolei prywatni właściciele nieruchomości mogą już co do zasady bez zezwoleń usunąć drzewa lub krzewy na swoich posesjach. Takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy o lasach. W opracowaniu przedstawiamy, jak zmieniły się przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów dla przedsiębiorców i właścicieli prywatnych posesji.