Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [14 / 31] >

RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO

Jak przeprowadzić korektę roczną odliczonego VAT

Podatnicy, którzy prowadzą sprzedaż mieszaną i odliczają VAT na zasadzie proporcji, są zobowiązani do dokonania rocznej korekty VAT naliczonego w pierwszej deklaracji składanej za dany rok. Informujemy, jakie obowiązki z tego tytułu ciążą na podatniku i jak krok po kroku dokonać prawidłowych obliczeń. Podatnicy, którzy wykonują zarówno czynności opodatkowane, jak i zwolnione z VAT, ponoszone wydatki muszą przypisywać do poszczególnych czynności. Tylko od wydatków związanych z czynnościami opodatkowanymi mogą odliczać VAT. Natomiast VAT od wydatków związanych z czynnościami zwolnionymi z...