Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [19 / 31] >

RACHUNKOWOŚĆ

Jak skorygować na przełomie roku przychody i koszty ze sprzedaży w związku ze zwrotem towarów

PROBLEM W lutym 2017 r. kontrahent zwrócił naszej spółce partię wadliwych towarów sprzedanych mu jeszcze w grudniu 2016 r. Zwrot został przyjęty do magazynu i spółka uznała reklamację tych towarów zgłoszoną przez kontrahenta. W związku z tym została wystawiona faktura korygująca i nastąpił zwrot pieniędzy zapłaconych uprzednio za te towary. Czy należy skorygować przychody 2016 r.? Czy w bilansie za 2016 r. należy uwzględnić wartość zwróconych w lutym 2017 r. towarów? RADA Korekty przychodów, jakie nastąpiły na przełomie roku do...