Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [29 / 31] >

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Jak ewidencjonować w pkpir wydatki gotówkowe po zmianach

W 2017 r. z 15 000 euro do 15 000 zł został obniżony limit wartości transakcji zawieranych między przedsiębiorcami, za które płatność może następować gotówką. Oznacza to, że przedsiębiorcy znacznie częściej są zobowiązani do dokonywania i przyjmowania płatności związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą za pośrednictwem rachunku płatniczego. Nieprzestrzeganie tego obowiązku ma swoje negatywne konsekwencje podatkowe w postaci wyłączenia z kosztów wydatków zapłaconych wbrew obowiązkowi gotówką. Przedstawiamy omówienie nowych zasad rozliczania wydatków gotówkowych w kosztach oraz ich ewidencję w pkpir na przykładach.