Monitor Księgowego nr 4 / 2017 z 2017-02-20

dodaj do notatnika < [30 / 31] >

ZUS

Jak skutecznie odwołać się od decyzji ZUS – najczęstsze problemy płatników składek

Wydanie decyzji przez organ rentowy kończy postępowanie na etapie administracyjnym, prowadzonym przez ZUS. Jeżeli płatnik nie zgadza się z ustaleniami i wnioskami ZUS zawartymi w decyzji, ma prawo odwołać się do sądu. W odniesieniu do płatników składek ZUS wydaje decyzje administracyjne w następujących sprawach: ● zgłaszania do ubezpieczeń społecznych (zarówno ubezpieczonych, jak i samych płatników), ● przebiegu ubezpieczeń, ● ustalania wymiaru składek i ich poboru, ● umarzania należności z tytułu składek, ● ustalania uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, ●...