Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [2 / 37] >

AKTUALNOŚCI

Zmiany w ustawie o VAT

W związku ze zmianami w organizacji organów podatkowych i zastąpieniu administracji podatkowej administracją skarbową, treść ustawy o VAT została dostosowana do obowiązującej od 1 marca 2017 r. struktury organów podatkowych oraz procedur wprowadzonych ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej. Zmiany w ustawie o VAT zostały wprowadzone poprzez nowelizację ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (art. 83). Zmiany organizacyjne polegały m.in. na tym, iż dotychczasowe zdania organów celnych zostały przejęte przez urzędy skarbowe lub urzędy celno-skarbowe – co zostało...