Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [12 / 37] >

O TYM MUSISZ WIEDZIEĆ!

Użytkownicy wieczyści gruntów położonych pod budynkami mieszkalnymi zostaną uwłaszczeni

Do 31 marca 2017 r. użytkownicy wieczyści mają obowiązek zapłaty opłaty rocznej za cały 2017 r. Wpłacający tę opłatę powinni zapoznać się z projektem ustawy, która przekształci z mocy prawa użytkowanie wieczyste gruntów pod budynkami postawionymi na cele mieszkaniowe we własność. Przedstawiamy założenia tego projektu, który dotyczy nie tylko właścicieli mieszkań, ale także lokali użytkowych położonych w budynkach mieszkalnych. Z projektem powinni zapoznać się także deweloperzy stawiający budynki na gruntach objętych obecnie użytkowaniem wieczystym.