Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Wielka Księga Praw z komentarzem

Ulga na dzieci w zeznaniu za 2016 r.

Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej.