Monitor Księgowego nr 6 / 2017 z 2017-03-20

dodaj do notatnika < [1 / 1] >

Wielka Księga Praw z komentarzem

Ulga na dzieci w zeznaniu za 2016 r.

Ulga na dzieci, czyli jak odliczyć ulgę na dzieci od podatku dochodowego od osób fizycznych i otrzymać kwotę niewykorzystanej ulgi Podatnicy wychowujący dzieci mogą korzystać z tzw. ulgi na dzieci. Ulga przysługuje rodzicom, opiekunom prawnym, jeżeli dziecko z nimi zamieszkuje oraz osobom pełniącym funkcje rodziny zastępczej. Kto może skorzystać z ulgi Z ulgi mogą korzystać podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej. Z ulgi tej nie mogą korzystać zatem podatnicy, którzy uzyskują: ● dochody opodatkowane...