Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [31 / 44] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Zmniejszenie udziałów nie wyklucza ograniczeń wynikających z „cienkiej kapitalizacji” – wyrok NSA

Ograniczenia wynikające z cienkiej kapitalizacji mają zastosowanie także wtedy, gdy wspólnicy w dniu spłaty zadłużenia nie mają już określonego przepisami ustaw o podatku dochodowym udziału w kapitale spółki. Dla zastosowania ograniczeń wystarczy bowiem, że określony w przepisach o tzw. cienkiej kapitalizacji udział posiadali w dniu zaciągnięcia pożyczki - wyrok NSA z 28 kwietnia 2017 r., sygn. akt II FSK 1098/15. Stan faktyczny Spółka z o.o. na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej nabyła budynek od swojego udziałowca. Spłata zobowiązania z tego tytułu...