Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [41 / 55] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy można zaliczyć do kosztów stratę w środkach pieniężnych powstałą na skutek ich kradzieży przez współpracownika – interpretacja MF

Podatnik może zaliczyć do kosztów stratę w środkach pieniężnych powstałą na skutek kradzieży tych środków przez jednego ze współpracowników, pod warunkiem że dopełnił należytej staranności w nadzorowaniu rozliczeń z tym współpracownikiem oraz posiada postanowienie komornika o umorzeniu postępowania egzekucyjnego.