Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [42 / 44] >

Ordynacja podatkowa

Fiskus nie może odmówić wydania interpretacji w sprawie prawidłowości prowadzonej ewidencji – wyrok NSA

Fiskus nie może odmówić wydania interpretacji dotyczącej wymogów prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdów. Ocena prawidłowości przyjętego przez podatnika modelu prowadzenia ewidencji może być przedmiotem interpretacji i nie wymaga oceny materiału dowodowego. Takie wnioski płyną z wyroku NSA 22 lutego 2017 r., sygn. akt II FSK 179/15.