Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [36 / 55] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy można uznać za koszt podatkowy wierzytelność przysługującą wobec dłużnika, który zawiesił działalność gospodarczą

PROBLEM Dłużnik spółki z o.o. zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej. Czy w związku z tym spółka jest uprawniona do zaliczenia wierzytelności przysługującej jej wobec dłużnika do kosztów uzyskania przychodów jako nieściągalnej? RADA Nie, zawieszenie przez dłużnika wykonywania działalności gospodarczej nie