Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [38 / 55] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Jak ustalać różnice kursowe w przypadku odsetek od pożyczki udzielonej w walucie obcej

PROBLEM Spółka z o.o. udzieliła pożyczki podmiotowi zagranicznemu w walucie obcej, w związku z czym co miesiąc otrzymuje na rachunek walutowy odsetki od tego kredytu. Odsetki te są wyceniane po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień wpływu środków. Środki z tego rachunku walutowego spółka niekiedy przelewa na swój