Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [4 / 44] >

Aktualności

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Według nowych przepisów p racodawca użytkownik korzystający z pracy tymczasowej ma obowiązek prowadzić ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową (odrębnie dla każdej osoby), zawierającą informację o dacie rozpoczęcia i