Monitor Księgowego nr 12 / 2017 z 2017-06-20

dodaj do notatnika < [4 / 44] >

Aktualności

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Od 1 czerwca 2017 r. obowiązują zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Według nowych przepisów pracodawca użytkownik korzystający z pracy tymczasowej ma obowiązek prowadzić ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową (odrębnie dla każdej osoby), zawierającą informację o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy oraz przechowywać tę ewidencję przez okres jej prowadzenia i przypadający bezpośrednio po nim okres 36 miesięcy (art. 14a). Ewidencja ta jest niezbędna, ponieważ pracodawca użytkownik może korzystać z pracy...