Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [40 / 55] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Kiedy zwolniony dochód z dywidend otrzymanych przez spółkę zagraniczną będzie opodatkowany w Polsce

PROBLEM Spółka z o.o. należy do międzynarodowej grupy spółek prowadzącej działalność w branży deweloperskiej. Spółka prowadzi rozliczenia finansowe między spółkami (jako tzw. centrum operacyjne). Jest także właścicielem ponad 30% udziałów w spółce z siedzibą w Luksemburgu. Spółka, w której jesteśmy udziałowcem, otrzymała w 2016 r. dywidendę od innej spółki z siedzibą w Luksemburgu. Dywidenda ta stanowiła dla tej spółki ponad połowę przychodów i jest zwolniona od podatku na podstawie tamtejszych przepisów prawa podatkowego. Zwolnienie nie wynikało z dyrektywy Rady 2011/96/EU....