Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [31 / 55] >

Rachunkowość

Jak rozliczyć w księgach rachunkowych przekazanie wyrobu gotowego na potrzeby własne jednostki

Celem wytworzenia wyrobu gotowego jest przede wszystkim jego sprzedaż. Zdarza się jednak, że wytworzone wyroby gotowe są przekazywane na potrzeby własne jednostki. W ciągu roku obrotowego wyroby gotowe są zazwyczaj ujmowane w księgach rachunkowych w stałych cenach ewidencyjnych. Stosowanie tych cen wymaga ustalania odchyleń od cen ewidencyjnych wyrobów gotowych, które korygują ich wartość do rzeczywistego kosztu wytworzenia. W tym artykule wskazujemy, jak należy ujmować w księgach rachunkowych przekazania wyrobów gotowych na potrzeby własne jednostki, uwzględniając konieczność rozliczenia odchyleń od stałych cen ewidencyjnych.