Monitor Księgowego nr 13/14 / 2017 z 2017-07-05

dodaj do notatnika < [1 / 55] >

Aktualności

Abonament RTV – stawki w 2018 r.

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ustaliła wysokość opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych na przyszły rok. W 2018 r. wysokość tych opłat pozostała na niezmienionym - w stosunku do 2017 r. - poziomie. W 2018 r. opłaty te nadal wynoszą 7 zł/miesiąc (za używanie odbiornika radiowego) oraz 22,70 zł (za używanie odbiornika telewizyjnego albo radiowego i telewizyjnego). Opłaty wnoszone na poczet 2018 r. mogą być przyjmowane w 2017 r. według stawek obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 r....