Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [49 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy u spółki powstanie przychód w związku nieodpłatnym użyczeniem nieruchomości przez gminę – interpretacja MF

W przypadku, w którym gmina przekazuje nieodpłatnie nieruchomość w używanie spółce, która wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, nie dochodzi do powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Warunkiem jest jednak, by spółka była z wyłącznym udziałem kapitału gminy. Takie stanowisko zajął Dyrektor