Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [49 / 69] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy u spółki powstanie przychód w związku nieodpłatnym użyczeniem nieruchomości przez gminę – interpretacja MF

W przypadku, w którym gmina przekazuje nieodpłatnie nieruchomość w używanie spółce, która wykonuje zadania o charakterze użyteczności publicznej, nie dochodzi do powstania przychodu z nieodpłatnych świadczeń. Warunkiem jest jednak, by spółka była z wyłącznym udziałem kapitału gminy. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy. MF Jak wynika z art. 12 ust. 1 pkt 2 updop, wyłączenie nieodpłatnego świadczenia otrzymanego przez podatnika z kategorii przychodów jest uwarunkowane kumulatywnym spełnieniem następujących przesłanek: świadczenie zostało otrzymane od Skarbu...