Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [23 / 69] >

O tym musisz wiedzieć!

Ograniczenie zasady solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości z tytułu podatku rolnego, leśnego lub od nieruchomości

Od 14 lipca 2017 r. obowiązują przepisy ograniczające zasady solidarnej odpowiedzialności współwłaścicieli nieruchomości w sytuacji, gdy jeden lub kilku z nich jest zwolnionych z obowiązku zapłaty podatku rolnego, leśnego lub podatku od nieruchomości. Jest to korzystna zmiana dla wszystkich podatników tych podatków, którzy np. posiadają nieruchomości wspólnie z gminą lub Skarbem Państwa. Co ważne, nowelizacja potwierdza ukształtowaną linię orzeczniczą sądów administracyjnych, że istnienie zwolnienia czy wyłączenia z podatku powinno skutkować uwzględnieniem tej okoliczności przy określaniu zobowiązania podatkowego. Do 14 lipca...