Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [45 / 69] >

Rachunkowość

Jak przebiega ewidencja księgowa ulgi na złe długi w księgach rachunkowych dłużnika

Podatnik (dłużnik), który odliczył podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług, choć faktycznie nie dokonał zapłaty zobowiązania z tego tytułu, ma obowiązek korekty odliczonego VAT na zasadach określonych przez art. 89b ustawy o VAT. Zasady obowiązkowej korekty podatku naliczonego u dłużnika Jeśli dłużnik (podatnik) nie uregulował należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, to jest on obowiązany do...