Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [42 / 69] >

VAT - FAKTURY

Czy opłata za wcześniejsze rozwiązanie umowy franczyzowej powinna być dokumentowana fakturą – interpretacja MF

Opłata pobierana przez franczyzodawcę z tytułu wcześniejszego rozwiązania umowy przez franczyzobiorcę podlega opodatkowaniu VAT. Opłata ta nie jest odszkodowaniem, a stanowi należność za wykonaną usługę. W związku z pobraniem tej opłaty franczyzodawca powinien wystawić fakturę VAT. Czynność ta nie powinna być dokumentowana notą księgową. Takie stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji, której fragment przedstawiamy.