Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [22 / 69] >

O tym musisz wiedzieć!

Konsultacje w sprawie „należytej staranności w VAT” – komunikat MF

Ministerstwo Finansów planuje opracowanie możliwie kompletnej i precyzyjnej listy przesłanek należytej staranności po stronie nabywcy w transakcjach krajowych. Ich spełnienie w momencie zawierania transakcji skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników prawa do odliczenia VAT, w następstwie uznania, że