Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [35 / 41] >

Podatek dochodowy od osób fizycznych

Czy w przypadku remontu wykonanego w dwóch etapach obowiązuje limit dla płatności powyżej 15 000 zł

Problem Jesteśmy spółką komandytową osób fizycznych. Prowadzimy działalność w zakresie handlu detalicznego oraz produkcji garmażerki. W sierpniu 2017 r. wykonano remont należącej do nas kuchni na łączną kwotę 28 290 zł. Wykonawca wystawił dwie faktury płatne gotówką: za remont kuchni - etap I z 3 sierpnia 2017 r. na kwotę brutto 14 760 zł oraz za remont kuchni - etap II z 28 sierpnia 2017 r. na kwotę brutto 13 530 zł. Czy obydwie faktury należy potraktować jako jednorazową transakcję...