Monitor Księgowego nr 15/16 / 2017 z 2017-08-05

dodaj do notatnika < [64 / 69] >

Kadry i płace

Czy za zgodą pracownika można dokonać potrącenia z wynagrodzenia minimalnego

PROBLEM Jeden z naszych pełnoetatowych pracowników, zgodnie z postanowieniami umowy o pracę, otrzymuje co miesiąc stałą pensję w wysokości ustawowego minimalnego wynagrodzenia. Czy w jego przypadku możemy potrącać na podstawie pisemnej zgody składkę na grupowe ubezpieczenie PZU w wysokości 50 zł? RADA Za zgodą pracownika z