Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [2 / 40] >

Aktualności

„Urzędowe” koszty skanu dokumentów podatkowych

Minister Finansów wprowadził odrębną, obniżoną opłatę za sporządzenie przez organ podatkowy skanu dokumentu papierowego. Opłata ta wynosi 0,40 zł za jedną stronę dokumentu papierowego. W przypadku sporządzenia przez organ podatkowy innego rodzaju kopii (lub odpisów) dokumentu opłaty wynoszą: 1) 0,60 zł – za jedną