Monitor Księgowego nr 17 / 2017 z 2017-09-05

dodaj do notatnika < [6 / 41] >

Aktualności

Zmiana Ordynacji podatkowej

17 sierpnia 2017 r. weszły w życie zmiany w przepisach Ordynacji podatkowej odnoszące się do: procedury wydawania opinii w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub wystąpienia nadużycia prawa oraz prowadzenia rejestru zastawów skarbowych. Celem zmian jest usprawnienie funkcjonowania administracji podatkowej. Po zmianach Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przy wydawaniu interpretacji indywidualnych nie będzie musiał występować do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o opinię w zakresie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania lub wystąpienia nadużycia prawa, w przypadku gdy Szef KAS wydał już wcześniej taką...