Monitor Księgowego nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [32 / 33] >

ZUS

Jak rozliczyć w ZUS przychody pracownika uzyskane po ustaniu zatrudnienia

PROBLEM Umowa o pracę z pracownikiem uległa rozwiązaniu 30 września 2017 r. Jednak dopiero 2 października wypłaciliśmy pracownikowi należny ekwiwalent za urlop. Jak wykazać składki z tytułu tej wypłaty w dokumentach do ZUS? RADA Składki na ZUS od ekwiwalentu urlopowego wypłaconego po ustaniu zatrudnienia należy