Monitor Księgowego nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [19 / 33] >

VAT

Czy kwota wypłaconej gminie rekompensaty za rozwiązanie umowy jest opodatkowana VAT

PROBLEM Gmina, w której jestem główną księgową, podpisała z firmą umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Jednakże z uwagi na wewnętrzne problemy firmy ta odstąpiła od wykonania usług. Gmina udzieliła zgody na rozwiązanie umowy za cenę stosownej rekompensaty. Czy kwota wypłaconej przez firmę rekompensaty to