Monitor Księgowego nr 19 / 2017 z 2017-10-05

dodaj do notatnika < [31 / 33] >

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Czy można zaewidencjonować w pkpir wydatek na rozbiórkę baraku przylegającego do budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza

PROBLEM Podatnik prowadzący pkpir na potrzeby swojej  działalności produkcyjnej wynajmuje budynek od gminy. Do budynku tego przylega barak. Ze względu na zły stan techniczny stanowi on duże zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i mienia. Podatnik wystąpił do gminy z prośbą o wyrażenie zgody na rozbiórkę tego baraku, a gmina