Monitor Księgowego nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [3 / 38] >

Aktualności

Zmiana organu prowadzącego Rejestr Zastawów Skarbowych

Od 1 lipca 2017 r. Rejestr Zastawów Skarbowych był prowadzony przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS), który obsługiwał wszystkie składane wnioski o wpis lub wykreślenie wpisu przesyłane przez uprawnione organy. 17 sierpnia 2017 r. w Ordynacji podatkowej dodano delegację dla Ministra Finansów umożliwiającą wyznaczenie