Monitor Księgowego nr 21 / 2017 z 2017-11-05

dodaj do notatnika < [5 / 38] >

Aktualności

Obniżone opłaty za egzekucję komorniczą

Nowelizacja ustawy o komornikach sądowych i egzekucji zawiera korzystne zmiany w zasadach pobierania wynagrodzeń przez komorników. Przykładowo, wszczęcie egzekucji świadczeń niepieniężnych nie będzie już uzależnione od uiszczenia przez wierzyciela całej opłaty stałej, ale opłaty tymczasowej w wysokości równej 10%