Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [29 / 40] >

Podatek dochodowy od osób prawnych

Czy można do kosztów podatkowych zaliczyć stratę na sprzedaży udziałów w spółce z o.o.

PROBLEM Spółka z o.o. X kupiła – jako inwestycję – udziały w innej spółce z o.o. za 297 000 zł. Obecnie spółka X zamierza sprzedać te udziały za 263 000 zł. Czy strata powstała na sprzedaży będzie mogła zostać przez spółkę zaliczona do podatkowych kosztów uzyskania przychodów? RADA Tak, spółka z o.o. może