Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [18 / 40] >

VAT

Jak dokonywać korekty dotyczącej nakładów na modernizację nieruchomości

PROBLEM W 2010 r. poniesiono wydatki na modernizację nieruchomości. Stosowano wówczas proporcję VAT i sporządzano korektę roczną od 2010 r. Od 2016 r. nieruchomość jest wykorzystywana do działalności opodatkowanej, zwolnionej i niepodlegającej opodatkowaniu VAT. Czy za lata 2016–2019 należy dokonywać dwóch korekt, tj. według