Monitor Księgowego nr 23 / 2017 z 2017-12-05

dodaj do notatnika < [9 / 40] >

O tym musisz wiedzieć!

Do końca roku pracodawcy powinni dokonać korekty odpisu na ZFŚS

Do 31 grudnia 2017 r. pracodawca, opierając się na faktycznej liczbie zatrudnionych pracowników, powinien ponownie obliczyć wysokość odpisu na ZFŚS, skorygować go i odpowiednio pomniejszyć lub zwiększyć stan tego funduszu. Odpisu nie należy korygować, jeżeli zakładany na początku roku przeciętny stan zatrudnienia nie uległ zmianie. Korekta nie jest także potrzebna, jeżeli w ciągu roku, mimo zmian kadrowych, nie nastąpiła zmiana w zakresie liczby zatrudnionych pracowników i wymiaru ich czasu pracy.